Trung tâm Dịch  vụ việc làm Hà Nội hướng dẫn Quy trình tạm thời thực hiện chính sách BHTN trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tích UBND Thành phố Hà Nội