Thông báo mức Lãi suất chậm đóng BHXH để làm căn cứ tính lãi chậm nộp, báo tăng chậm BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN và BHYT hàng năm (Lãi suất chậm nộp BHXH, Mức phạt chậm đóng BHXH)

Theo quy định tại Điều 37 Văn bản hợp nhất 2525/VBHN-BHXHQuyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/03/2023 Sửa đổi, bổ sung QĐ 505 và Thông báo của BHXH Việt Nam Quy định tính Lãi chậm đóng và lãi suất tính lãi chậm đóng như sau:

Lãi suất tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN năm 2024

Lãi suất tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN năm 2023

Lãi suất tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN năm 2022

Lãi suất tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN năm 2021

Lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2020 

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078

 

Lai suat cham dong BHXH BHYT.jpg.jpg