Thông báo mức Lãi suất chậm đóng BHXH để làm căn cứ tính lãi chậm nộp, báo tăng chậm BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN và BHYT năm 2023 (Lãi suất chậm nộp BHXH, Mức phạt chậm đóng BHXH)

Theo quy định tại Điều 37 Quyết định 505/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung Quy trình thu theo QĐ 595/QĐ-BHXH và Thông báo số 83/TB-BHXH ngày 12/01/2023 của BHXH Việt Nam Quy định tính Lãi chậm đóng và lãi suất tính lãi chậm đóng như sau:

- Đối với BHXH bắt buộc, BHTN, BHTNLĐ, BNN: tính bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân năm 2022 do BHXH Việt Nam công bố (4,19%/năm) = 8,38%/năm

- Đối với BHYT: tính bằng 02 lần mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng tính theo tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Ngân hàng nhà nước Việt Nam ngày 30/12/2022 (9,61%/năm) = 19,22%/năm, cao gấp 3 lần so với Lãi suất tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN năm 2022.

Lai suat cham dong BHXH BHYT.jpg.jpg

83-BHXHVN-TB lai suat tinh lai.JPG