Hướng dẫn đăng ký đóng Bảo hiểm xã hội Tự nguyện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công BHXH/Quốc gia mà không cần phải đến đại lý thu BHXH. 

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN Ban hành kèm theo công văn số 116/CNTT-PM ngày 19/01/2023 của Trung tâm CNTT:

I. THỰC HIỆN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG BHXH VIỆT NAM

Bước 1: Truy cập Cổng Dịch vụ công (DVC) Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tại địa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn, chọn “Đăng nhập

116 I1-1.JPG

Lựa chọn đối tượng đăng nhập là "Cá nhân", nhập các thông tin: Tài khoản (mã số BHXH), mật khẩu, mã kiểm tra, sau đó chọn “Đăng nhập

116 I1-2.JPG

 Bước 2: Chọn chức năng "Đóng BHXH điện tử"

116 I2.JPG

Bước 3: Chọn chức năng "Đăng ký tham gia đóng BHXH tự nguyện"

116 I3-1.JPG

 Màn hình hiển thị các thông tin như sau:

116 I3-2.JPG

 Bước 4: Kê khai thông tin đăng ký tham gia đóng BHXH tự nguyện

- Các thông tin cá nhân lấy từ thông tin đăng ký giao dịch điện tử của cá nhân gồm: Mã số định danh cá nhân, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính, mã số BHXH, số điện thoại, địa chỉ email.

- Thông tin địa chỉ thường trú được xác thực từ Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư gồm: số nhà, đường phố/thôn xóm; xã/phường; quận/huyện; tỉnh/thành phố.

116 I4-1.JPG

 - Chọn loại đối tượng tham gia BHXH tự nguyện được nhà nước hỗ trợ mức đóng: Người thuộc hộ nghèo, Người thuộc hộ cận nghèo, Người thuộc đối tượng khác (không thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo).

116 I4-2.JPG

 - Nhập Mức tiền đóng và lựa chọn phương thức đóng:

116 I4-3.JPG

 - Chọn nơi nhận và hình thức nhận tờ bìa sổ BHXH (nếu chưa có sổ):

116 I4-4.JPG

 - Chọn đơn vị, tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT vận động tư vấn (nếu có):

116 I4-5.JPG

 Bước 5: Chọn “Xác nhận” để xác nhận thông tin kê khai

116 I5-1.JPG

 Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin đối tượng tham gia, tính toán số tiền phải đóng theo quy định và hiển thị màn hình như sau:

116 I5-2.JPG

 Bước 6: Chọn “Thanh toán” để bắt đầu thực hiện thanh toán

116 I6-1.JPG

- Lựa chọn ngân hàng thụ hưởng của cơ quan BHXH (nơi nhận tiền thanh toán). Sau đó chọn "Thanh toán" để tiếp tục. Hệ thống sẽ điều hướng sang Nền tảng thanh toán (Payment Platform) như hình bên dưới:

116 I6-2.JPG

 - Chọn ngân hàng hoặc trung gian thanh toán (nơi người thực hiện đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có tài khoản) để thực hiện thanh toán. Ví dụ: Chọn ngân hàng để thanh toán là Vietcombank. Sau khi chọn xong, nhấn "Thanh toán" để tiếp tục

116 I6-3.JPG

 - Nhập các thông tin đăng nhập (tên đăng nhập, mật khẩu, mã kiểm tra) theo yêu cầu của Ngân hàng Vietcombank để đăng nhập và tiếp tục thanh toán

116 I6-4.JPG

 - Thực hiện đánh dấu vào mục: "Tôi đã đọc, hiểu rõ và chấp thuận các Quy định thanh toán điện tử của Vietcombank, chi tiết tại đây". Sau đó chọn "Xác nhận" để tiếp tục

116 I6-5.JPG

- Nhập mã xác thực OTP (Mã đã được ngân hàng tự động gửi đến số điện thoại của chủ tài khoản). Nhấn "Xác nhận" để thực hiện thanh toán.

- Khi thực hiện Thanh toán thành công, người tham gia chọn "In biên lai" để xem biên lai thanh toán.

II. THỰC HIỆN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản vào Cổng Dịch vụ công (DVC) quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn

Nếu chưa có tài khoản thì hãy đăng ký theo hướng dẫn tại Hướng dẫn cài đặt và sử dụng BHXH số - VssID hoặc Hướng dẫn đăng ký BHXH số - VssID đối với công dân đã có CMT/CCCD

Bước 2: Chọn Dịch vụ công trực tuyến => Nhập từ khóa tìm kiếm (ví dụ: bảo hiểm xã hội tự nguyện), nhấn Tìm kiếm

116 II2-1.JPG 116 II2-2.JPG

Bước 3: Chọn DVC trực tuyến "Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ bảo hiểm xã hội"

116 II3.JPG

 Bước 4: Chọn Danh sách dịch vụ công 

116 II4.JPG

Bước 5: Chọn Nộp trực tuyến tại DVC "Đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện - Dành cho cá nhân" để hệ thống điều hướng sang Cổng DVC BHXH Việt Nam

116 II5.JPG

Bước 6: Để tiếp tục thực hiện đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia thực hiện tiếp từ Bước 3, Phần I ở trên.