Danh mục Lương cơ sở, Lương tối thiểu vùng, Lương trần BHXH, BHYT, BHTN qua các thời kỳ làm căn cứ đóng

 

Tăng Lương cơ sở, Mức đóng, Mức hưởng và Lương trần BHXH, BHYT từ ngày 01/07/2023

Tăng lương tối thiểu vùng và mức đóng BHXH, BHTN từ tháng 07/2022

Thông báo Mức tiền lương tối thiểu vùng 2021 đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN từ ngày 01/01/2020

Tăng lương cơ sở và Lương trần đóng BHXH, BHYT, BH TNLĐ-BNN từ 07/2019

Tăng lương Tối thiểu vùng năm 2018 và Mức Trần BHTN

Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2017

Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2017

Tăng Lương tối thiểu vùng từ 01/01/2016

Thông báo số 3436/BHXH-TB về Lương tối thiểu vùng và lãi suất tính lãi BHXH, BHYT, BHTN

Tăng lương tối thiểu vùng từ 01/01/2015

Tăng lương tối thiểu vùng từ 01/01/2014

Cập nhật mức lương tối thiểu và lương trần từ 01/07/2013

Tăng lương tối thiểu vùng từ tháng 01 năm 2013

Cập nhật mức lương tối thiểu và lương trần từ 01/05/2012

Tăng mức lương tối thiểu vùng từ tháng 10 năm 2011

Cập nhật Lương tối thiểu chung và Lương trần từ tháng 05/2011

 

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin

DM luong co so, TTV, tran.jpg