Công văn số 365/TB-BHXH ngày 01/02/2023 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Thông báo thực hiện ký số, in phát hành tờ bìa và tờ rời sổ BHXH, thẻ BHYT theo Khoản 1 Điều 1 Quyết định 1188/QĐ-BHXH ngày 24/05/2022 của BHXH Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH và Quyết định 505/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Theo đó kể từ ngày 01/02/2023: Tờ bìa, tờ rời sổ BHXH và thẻ BHYT sẽ được thực hiện ký số bởi Phó Giám đốc Đàm Thị Hòa.

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Các nhóm Diễn đàn BHXH trên MXH: http://www.blogbhxh.com/dien-dan-bao-hiem-xa-hoi-403

365-2023-BHXHHN TB ky so tren so BHXH up.jpg