Thông báo mức Lãi suất chậm đóng BHXH để làm căn cứ tính lãi chậm nộp, báo tăng chậm BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN và BHYT năm 2024 (Lãi suất chậm nộp BHXH, Mức phạt chậm đóng BHXH)

Theo quy định tại Điều 37 Văn bản hợp nhất 2525/VBHN-BHXHQuyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/03/2023 Sửa đổi, bổ sung QĐ 505 và Thông báo số 80/TB-BHXH ngày 12/01/2024 của BHXH Việt Nam Quy định tính Lãi chậm đóng và lãi suất tính lãi chậm đóng như sau:

- Đối với BHXH bắt buộc, BHTN, BHTNLĐ, BNN tính bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân năm trước liền kề theo tháng do BHXH Việt Nam công bố (4,36%/năm) = 8,72%/năm

- Đối với BHYT tính bằng 02 lần mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng tính theo tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Ngân hàng nhà nước Việt Nam của năm trước liền kề (5,9%/năm) = 11,8%/năm, thấp hơn so với Lãi suất tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN năm 2023.

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin

Lai suat cham dong BHXH BHYT.jpg.jpg

2024-80-TB-BHXHVN ve Lai suat cham dong 2024.JPG