Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Thông báo số 69/TB-BHXH ngày 12/01/2024 về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam tổ chức thi tại khu vực miền Nam năm 2024. Chi tiết chỉ tiêu từng tỉnh, từng bộ phận ứng tuyển như sau: 

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin

Page1.jpg

 

Page2.jpg Page3.jpg Page4.jpg Page5.jpg Page6.jpg Page7.jpg Page8.jpg Page9.jpg Page10.jpg