Công văn liên ngành 6152/HD-YT-BHXH ngày 26/12/2023 hướng dẫn đăng ký KCB BHYT ban đầu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 theo Điều 9 Thông tư 40/2015/TT-BYT.

Lưu ý: đây chưa phải là Danh sách cơ sở KCB cuối cùng được đăng ký, còn phải chờ CV Thông báo số lượng thẻ để loại trừ các Bệnh viện, cơ sở y tế đã quá tải không tiếp tục nhận đăng ký mới. BlogBHXH sẽ nhanh chóng cập nhật ngay khi có Thông báo mới. Admin đã Tổng hợp lại Danh sách được KCB tại Danh sách Bệnh viện và cơ sở KCB năm 2024 tại Hà Nội

Xem Danh sách Bệnh viện và Cơ sở y tế nhận KCB Nội tỉnh trên Toàn quốc

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin

Page1.jpg

Page2.jpg Page3.jpg Page4.jpg Page5.jpg Page6.jpg

 Xem Danh sách Cơ sở KCB BHYT tại Hà Nội năm 2024 theo CV 6152/HD-YT-BHXH