Công văn 5598/BHXH-QLT ngày 30/11/2022 của BHXH Hà Nội về việc rà soát Trùng hưởng Trợ cấp Thất nghiệp (TCTN) trước khi tăng mới, truy thu BHXH, BHYT, BHTN và Hướng dẫn rà soát, Xác định vi phạm trùng hưởng TCTN

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin

5598-2023-BHXHHN ve TM trung huong TCTN.jpg

 PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN
QUY TRÌNH RÀ SOÁT, ĐỐI CHIẾU HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP
TRƯỚC KHI THỰC HIỆN TĂNG MỚI, TRUY ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN
(Kèm theo Công văn số 5598/BHXH-QLT ngày 30/11/2022 của BHXH TP Hà Nội)

I. MỤC ĐÍCH: Hạn chế thu hồi TCTN khi thực hiện tăng mới, truy đóng BHXH, BHYT, BHTN.

II. SƠ ĐỒ:

5598-2023-BHXHHN ve TM trung huong TCTN so do quy trinh.JPG

 III. QUY TRÌNH CHI TIẾT:

1. Phòng/Bộ phận Quản lý thu quận, huyện, thị xã

Khi thực hiện tăng mới hoặc truy đóng BHXH, BHYT, BHTN cho đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ), nếu phần mềm TST cảnh báo còn tồn tại thẻ BHYT đối tượng hưởng TCTN, viên chức nghiệp vụ kiểm tra trên phần mềm TCS\Chi trả BH thất nghiệp\Tìm kiếm quá trình thất nghiệp để kiểm tra quá trình hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) của người lao động (NLĐ).

Khi đơn vị SDLĐ thực hiện tăng mới hoặc truy đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ trùng thời gian hưởng TCTN thì thực hiện như sau:

1.1. Trường hợp NLĐ có ngày hưởng TCTN của tháng hưởng cuối cùng trùng hoặc trước ngày hiệu lực HĐLĐ thì vẫn thực hiện thu BHXH, BHYT, BHTN. (Không thu hồi tiền TCTN, cán bộ thu kiểm tra kỹ nội dung ngày hiệu lực HĐLĐ trên biểu D02-LT đơn vị lập). Ví dụ: trường hợp Lao động A được hưởng TCTN 5 tháng, ngày hưởng TCTN của tháng thứ 5 là ngày 05/11/2022, ngày hiệu lực HĐLĐ là 08/11/2022.

Trường hợp tại mẫu D02-LT đơn vị lập thiếu thông tin ngày hiệu lực HĐLĐ và người lao động có trùng hưởng TCTN thì cán bộ thu lập Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trên phần mềm TNHS (Mẫu số 02), hướng dẫn đơn vị tự kiểm tra và xác định nội dung theo mục 1.1 hoặc mục 1.2 của Phụ lục này.

1.2. Trường hợp NLĐ có ngày hưởng TCTN sau ngày hiệu lực HĐLĐ, vi phạm điều kiện hưởng TCTN, thực hiện:

1.2.1. Trường hợp NLĐ chỉ phát sinh tăng mới tháng hiện tại, khi cập nhật vào phần mềm TST, phần mềm cảnh báo còn tồn tại thẻ BHYT đối tượng hưởng TCTN, thực hiện cập nhật tăng vào phần mềm TST, đồng thời kiểm tra thông tin hưởng TCTN trên phần mềm TCS, lập Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trên phần mềm TNHS (Mẫu số 02) gửi đơn vị biết và yêu cầu đơn vị thông báo cho NLĐ thực hiện thủ tục dừng hưởng TCTN, hướng dẫn NLĐ thu hồi tiền TCTN trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan BHXH. Đồng thời đơn vị Scan HĐLĐ/HĐLV gửi cơ quan BHXH thông qua Email của cán bộ thu hoặc gửi bản photo HĐLĐ/HĐLV về cơ quan BHXH (qua cán bộ thu). (Ví dụ: trường hợp tại tháng 11/2022 đơn vị báo tăng lao động B từ tháng 11/2022, hiệu lực HĐLĐ ngày 08/11/2022 đồng thời lao động B hưởng TCTN ngày 10/11/2022).

Lưu ý: nội dung Mẫu số 02 hướng dẫn rõ các lao động bị trùng hưởng TCTN, đề nghị đơn vị hướng dẫn NLĐ đến Trung tâm dịch vụ việc làm (TTDVVL) để thực hiện thông báo có việc làm; khi có Quyết định thu hồi TCTN thì Người lao động có thể thực hiện hoàn trả theo một trong các hình thức:  Nộp tiền mặt tại trụ sở BHXH thành phố Hà Nội (số 15 phố Cầu Đơ, phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội) hoặc tại trụ sở của BHXH các quận, huyện, thị xã thuộc BHXH thành phố Hà Nội.  Chuyển khoản về tài khoản của BHXH thành phố Hà Nội theo thông tin tài khoản nhận tiền như sau: BHXH thành phố Hà Nội; Số tài khoản: 1440202888888; Tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Bắc Hà Nội. Nội dung chuyển khoản: Chuyển trả tiền thu hồi TCTN của Ông/Bà …, số sổ BHXH …. khi nhận được quyết định thu hồi của TTDVVL).

1.2.2. Trường hợp NLĐ có truy thu BHXH, BHYT, BHTN (kể cả trường hợp khi cập nhật vào phần mềm TST không cảnh báo còn tồn tại thẻ BHYT đối tượng hưởng TCTN cũng phải tra cứu TCS từng trường hợp), xử lý hồ sơ, tăng thu BHXH, BHYT, BHTN tại tháng hiện tại (nếu có), đồng thời:

- Lập Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02) theo nội dung hướng dẫn tại mục 1.2.1.

- Liên hệ với đơn vị để hướng dẫn, phối hợp thực hiện thu hồi TCTN. Khi đơn vị lập hồ sơ truy thu thực hiện tính lãi theo quy định.

- Cập nhật file theo dõi để lập mẫu C19-TS theo quy định tại khoản 65 Điều 1 Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/4/2020 của BHXH Việt Nam, ký gửi Phòng/Tổ chế độ BHXH.

Tạm thời chưa thực hiện truy thu BHXH, BHYT, BHTN nếu NLĐ chưa hoàn trả TCTN đã hưởng không đúng quy định.

1.3. Hằng ngày khi nhận được HĐLĐ/HĐLV, cán bộ thu lập Danh sách gửi kèm bản Scan hoặc bản photo đến Tổ chế độ BHXH quận, huyện, thị xã để gửi ngay về phòng chế độ BHXH.

1.4. Hằng ngày khi có phát sinh mẫu C19-TS nhận từ Tổ Quản lý thu, Tổ chế độ BHXH quận, huyện, thị xã chuyển ngay về Phòng Chế độ BHXH (khi nhận từ Tổ Quản lý thu) để kịp thời phối hợp với TTDVVL giải quyết theo quy định.

2. Phòng Chế độ BHXH.

- Tiếp nhận danh sách (kèm bản Scan hoặc bản photo HĐLĐ) người lao động đóng BHXH trùng thời gian hưởng TCTN từ Phòng Quản lý thu, Tổ Chế độ BHXH quận, huyện, thị xã chuyển đến.

- Kiểm tra, đối chiếu thông tin và tạm dừng hưởng TCTN của NLĐ (nếu đang còn hưởng).

- Thông báo cho Trung tâm Dịch vụ việc làm kèm theo danh sách, HĐLĐ để TTDVVL dự thảo quyết định chấm dứt, thu hồi TCTN trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký ban hành.

- Tiếp nhận Quyết định thu hồi kèm danh sách từ TTDVVL.

- Nhập dữ liệu thu hồi vào phần mềm TCS, in phiếu thu hồi kèm Quyết định bào giao phòng Kế hoạch tài chính đồng thời đẩy dữ liệu sang phần mềm Kế toán tập trung để Phòng KHTC thu hồi TCTN.

3. Phòng Kế hoạch-Tài chính.

- Tiếp nhận dữ liệu/quyết định thu hồi TCTN từ Phòng Chế độ BHXH chuyển đến.

- Thu hồi TCTN khi người lao động đến nộp tiền mặt/chuyển khoản cho BHXH thành phố, phối hợp với BHXH quận, huyện, thị xã thu hồi tiền mặt khi người lao động đến nộp tại BHXH quận, huyện, thị xã.

- Hàng tuần/tháng lập danh sách người lao động đã nộp lại TCTN chuyển đến Phòng Chế độ BHXH để nhập vào chương trình TCS để quản lý đối với các quyết định thu hồi do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành trước tháng 7/2019.

 

5598-2023-BHXHHN ve TM trung huong TCTN PL 1.jpg

5598-2023-BHXHHN ve TM trung huong TCTN PL 2.jpg

5598-2023-BHXHHN ve TM trung huong TCTN PL 3.jpg