Phục vụ công tác THANH TRA BHXH, Đơn vị chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra.

Thanh tra BHXH can ho so gi.jpg

Cụ thể cần chuẩn bị:

- Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động (bản sao);

- Thang lương, bảng lương;

- Danh sách lao động và quỹ tiền lương trích nộp BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLD-BNN;

- Danh sách lao động điều chỉnh mức lương, mức đóng BHXH. BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN;

- Biên bản đối chiếu thu nộp BHXH, BHTN, BHYT. BHTNLĐ-BNN; văn bản của BHXH thành phố, BHXH quận đôn đốc thu nộp BHXH, BHTN, BHYT. BHTNLĐ-BNN;

- Thông báo két quả đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN;

- Sổ kế toán chi tiết tài khoản 334, 3383, 3384, 3386 hoặc TK 3321, 3322 (HCSN);

- Bảng chấm công, sổ lương hoặc bảng lương hàng tháng của đơn vị, chứng từ chi trả tiền lương cho người lao động;

- Tờ khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng tháng hoặc quý, năm;

- Sổ theo dõi nhân sự;

- Hợp đồng lao động; Hợp đồng làm việc; Quyết định tiếp nhận, điều dộng, thuyên chuyển...;

- Hồ sơ gốc và tờ khai tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN của người lao động;

- Các biên bản Kiểm toán, kiểm tra, kết luận thanh tra, kiểm tra, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN của cơ quan nhà nước có thầm quyền (nếu có);

- Chứng từ thanh toán chế độ ốm đau, thai sản...

- Các tài liệu hồ sơ khác có liên quan đến nội dung thanh tra đơn vị cung cấp khi Đoàn thanh tra yêu cầu.

Nguồn: Kế toán thuế Hà Vân chia sẻ

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin