Công văn số 3452/BHXH-CSYT ngày 24/10/2023 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị định số 75/2023/NĐ-CP tăng quyền lợi BHYT đối với một số đối tượng như sau:

Tang QL BHYT 2023.jpg

3452-2023-BHXHVN ve BHYT 1.jpg

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin

3452-2023-BHXHVN ve BHYT 2.jpg 3452-2023-BHXHVN ve BHYT 3.jpg