Quyết định 1040/QĐ-BHXH ngày 18/08/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành mẫu D02-LT thay thế mẫu D02-TS cũ với tên gọi mới là Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (viết tắt là BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ DANH SÁCH THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN)

BlogBHXH xin gửi đến Mẫu D02-LT và Hướng dẫn phương pháp lập biểu như sau: (Tải mẫu D02-LT theo QĐ 1040 (Excel) hoặc file PDF D02-LT theo QĐ 1040 (PDF))

Xem Quyết định 1040/QĐ-BHXH hoặc bấm vào Trang 1, Trang 2 để xem

Xem Những điểm cần lưu ý khi lập D02-LT

Xem thêm Hướng dẫn lập Tờ khai TK1-TS và mẫu biểu mới nhất 2020 theo QĐ 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để thảo luận, cập nhật các vấn đề về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội