Quyết định 1040/QĐ-BHXH ngày 18/08/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành mẫu D02-TL thay thế mẫu D02-TS cũ với tên gọi mới là Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (viết tắt là BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ DANH SÁCH THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN)

Xem Hướng dẫn Mẫu D02-TL Danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội 

Tải file PDF Quyết định 1040/QĐ-BHXH

Xem Hướng dẫn và tải Mẫu D02-LT

Tải file PDF Quyết định 1014/QĐ-BHXH

Xem Hướng dẫn và tải Mẫu D02-LT