Để chuẩn bị GIA HẠN THẺ BHYT năm 2022, BHXH TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

Đặc biệt lưu ý: báo cáo tăng giảm lao động và đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời.

Cho đến nay vẫn tiếp tục đăng ký theo Danh sách Bệnh viện và cơ sở KCB năm 2021 tại Hà Nội cho đến khi có Danh sách KCB mới

5262 CV chuan bi gia han the 2022 GUI DVSDLD.jpg

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để thảo luận, cập nhật các vấn đề về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội