Công văn số 499/BHXH-TST ngày 10/02/2023 của BHXH Hà Nội hướng dẫn tra cứu, tiếp nhận Mẫu C12-TS, C13-TS, C14-TS Kết quả đóng và Quá trình BHXH trực tuyến trên cổng Dịch vụ công BHXH.

                    Kính gửi:
                                  - Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội;
                                  - Các cơ quan quản lý đối tượng chỉ tham gia BHYT.

Thực hiện Thông báo số 3713/TB-BHXH ngày 05/12/2022 Bảo hiểm xã hội Việt Nam về Kết luận của Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu trong việc gửi thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) (gọi chung là BHXH) và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Thông báo số 79/TB-KTNN ngày 13/01/2023 về kết quả kiểm toán tại BHXH thành phố Hà Nội.

Để việc đối chiếu kết quả thu nộp BHXH được kịp thời, thuận tiện và đúng các quy định. Hằng tháng, BHXH thành phố Hà Nội sẽ gửi Chi tiết kết quả đóng BHXH (Mẫu C12-TS) đến hòm thư điện tử của các cơ quan, đơn vị đã đăng ký với cơ quan BHXH. Đề nghị các đơn vị tạm thời tiếp nhận và tra cứu Mẫu C12-TS; Thông báo kết quả đóng BHXH (Mẫu C13-TS) tại hòm thư điện tử của đơn vị và trên cổng thông tin điện tử của cơ quan BHXH (http://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn) theo các tài khoản đã đăng ký với cơ quan BHXH. Đồng thời hướng dẫn người lao động cài đặt và tra cứu Xác nhận đóng BHXH (Mẫu C14-TS) trên ứng dụng Bảo hiểm xã hội số -VssID của cơ quan BHXH.
Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về BHXH nơi đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN (qua cán bộ chuyên quản Thu BHXH, BHYT của đơn vị) để được hướng dẫn, giải quyết.

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin

499-2023-BHXHHN tra cuu C12, C13, C14 tren DVC.JPG