Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định/hướng dẫn về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Mẫu biểu kê khai như sau:

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

Tải QĐ 15/2020/QĐ-TTg và Mẫu kê khai theo (PDF) - Mẫu kê khai (Word)

Xem mẫu kê khai: Mẫu 01 - Mẫu 02 - Mẫu 03 + Ghi chú - Mẫu 04 Trang 1 + Trang 2 - Mẫu 05 - Mẫu 06 - Mẫu 07 - Mẫu 08 - Mẫu 09 - Mẫu 10 - Mẫu 11 Trang 1 + Trang 2Trang 3 - Mẫu 12 - Mẫu 13 - Mẫu 14