Theo quy định của khoản 6 Điều 22 Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế (BHYT) số 25/2008/QH12 (sau đây gọi là Luật BHYT), người tham gia BHYT khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh (KCB) không đúng tuyến tại các cơ sở KCB tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước sẽ được quỹ BHYT chi trả các chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi BHYT và mức hưởng như đi KCB đúng tuyến từ ngày 01/01/2021. Ngày 23/12/2020 Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành CV 4055/BHXH-CSYT hướng dẫn để đảm bảo quyền lợi KCB cho người có thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế, bệnh viện tuyến tỉnh.

Đặc biệt: Trường hợp người có thẻ BHYT tự đi KCB không đúng tuyến và được chỉ định điều trị nội trú tại các cơ sở KCB tuyến tỉnh trước ngày 01/01/2021, ra viện từ ngày 01/01/2021 trở đi, có xuất trình thẻ BHYT và các giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ: các chi phí KCB BHYT phát sinh từ ngày 01/01/2021 được quỹ BHYT chi trả theo quy định tại khoản 6 Điều 22 Luật BHYT.

Lưu ý: chỉ chi phí ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ mới được hưởng như đúng tuyến.

Xem hướng dẫn cụ thể tại CV 4055/BHXH-CSYT hướng dẫn thông tuyến tỉnh KCB toàn quốc

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để thảo luận, cập nhật các vấn đề về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội