Theo quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/06/2022 của Chính phủ thực hiện Tăng lương tối thiểu vùng và mức đóng BHXH, BHTN từ tháng 07/2022. Nghị định không nói đến việc phải cộng thêm 7% đào tạo, 5% NNĐH, do vậy các đơn vị có người lao động hưởng lương và đóng BHXH bằng mức lương tiền sẽ phải thực hiện điều chỉnh như sau:

(Xem Đơn vị có phải tăng 7% đào tạo cho người lao động từ 07/2022)

I- Điều chỉnh tăng lương và mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN 

1. Điều chỉnh mức lương (lương theo HĐLĐ, phụ lục HĐLĐ, QĐ tăng lương) chung:

Đơn vị có thể thực hiện điều chỉnh mức lương cho tất cả lao động trong đơn vị theo quy chế trả lương đã đăng ký và Lập hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN như bình thường (Mẫu D02-LT hoặc hồ sơ điện tử 600).

2. Đối với lao động đang có mức lương < Mức lương tối thiểu vùng 2022 (Không phân biệt có đào tạo hay chưa):

Đơn vị phải thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cho người lao động, đảm bảo thấp nhất = Mức lương tối thiểu vùng kể từ 07/2022  hoặc cao hơn (được khuyến khích). Lập hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN Mẫu D02-LT hoặc hồ sơ điện tử 600.

3. Đối với lao động có mức lương + các khoản phụ cấp đóng BHXH, BHTN > Mức lương Trần BHTN cũ (trước 07/2022):

Đơn vị Lập hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN Mẫu D02-LT hoặc hồ sơ điện tử 600 theo Mức lương + các khoản phụ cấp đóng BHXH, BHTN hiện tại (kể cả đã điều chỉnh lương). Mức đóng BHTN sẽ được đóng theo mức trần BHTN mới từ tháng 07/2022 (BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN vẫn là 29.800.000đ)

Lưu ý: Đơn vị có thể lập chung D02-LT đối với tất cả lao động có điều chỉnh mức lương nêu trên.

II- Nếu đơn vị không điều chỉnh hoặc không kịp thời điều chỉnh thì gặp vấn đề gì?

1. Chậm nhất đến ngày 31/07/2022 đơn vị phải thực hiện thủ tục điều chỉnh mức lương cho người lao động theo quy định.

2. Trường hợp đơn vị không thực hiện điều chỉnh hoặc chậm điều chỉnh thì cơ quan BHXH sẽ tạm thời tự động điều chỉnh mức lương của lao động như sau để đảm bảo quyền lợi cho người lao động và thu kịp thời:

- Lao động có mức lương thấp hơn Lương tối thiểu vùng: tự động điều chỉnh bằng mức lương tối thiểu vùng theo quy định.

- Lao động có mức lương + phụ cấp cao hơn mức lương trần BHTN cũ: tự động điều chỉnh mức đóng BHTN theo mức lương + phụ cấp đơn vị đã báo trong lần điều chỉnh gần nhất.

3. Sau khi BHXH tự động điều chỉnh, đơn vị vẫn thực hiện đề nghị điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo quy định. Trường hợp lao động nào bị bỏ sót chưa tự động tăng theo nội dung trên thì đơn vị vẫn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc điều chỉnh lương theo quy định (nguyên tắc đơn vị phải làm báo cáo tăng, giảm mẫu D02-LT)

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin

Xem Tăng lương tối thiểu vùng và mức đóng BHXH, BHTN từ tháng 07/2022 và Danh mục Lương cơ sở, Lương tối thiểu vùng, Lương trần BHXH, BHYT, BHTN các năm

LTTV_2022_38NDCP.jpg