Liệu đơn vị có phải tăng tăng 7% đào tạo theo mức lương tối thiểu vùng mới theo Nghị định 38 cho người lao động từ 07/2022 không?

- Trước hết các bạn cần đọc kỹ nội dung của Nghị định 38/2022/NĐ-CP điều chỉnh Lương tối thiểu Vùng từ 07/2022 Không có yêu cầu phải có 7% đối với lao động đã qua đào tạo như những Nghị định trước đây.

- Tiếp đó là Văn bản 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 17/06/2022 hướng dẫn Nghị định 38/2022/NĐ-CP cũng chỉ nêu "Đối với các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động so với quy định tại Nghị định này thì tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Theo đó, các nội dung đã thực hiện trong đó có chế độ tiền lương trả cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học nghề, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu thì tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật lao động."

Như vậy việc cộng thêm 7% đào tạo cho người lao động hay không là phụ thuộc vào quyền quyết định của đơn vị. Khi đó:

1. Khuyến khích đơn vị giữ nguyên các chế độ tiền lương... kể cả 7% đào tạo cho người lao động nếu có lợi hơn cho người lao động so với quy định tại Nghị định này.

2. Nếu đơn vị không thực hiện cộng 7% đào tạo vào lương tối thiểu vùng mới (bản thân lương tối thiểu vùng cũ + 7% đang cao hơn lương tối thiểu vùng mới một chút) thì:

- Phải tiến hành rà soát các nội dung thỏa thuận trong HĐLĐ, Thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy định của đơn vị nếu có 7% đào tạo hay 5% NNĐH để điều chỉnh lại cho phù hợp. Đặc biệt không được cắt, giảm chế độ tiền lương làm thêm giờ, làm đêm... và các chế độ khác theo quy định của Pháp luật lao động như phụ cấp nặng nhọc, độc hại (NNĐH)...

- Thực hiện thỏa thuận lại bằng phụ lục hợp đồng lao động, điều chỉnh Thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy định của đơn vị theo nội dung mới. 

- Trường hợp lao động NNĐH không được tính cao hơn 5% nhưng vẫn phải đảm bảo phụ cấp đối với công việc NNĐH theo quy định của pháp luật lao động.

Việc điều chỉnh Không cộng 7% đào tạo, 5% NNĐH vào lương tối thiểu vùng mới so với Lương tối thiểu vùng cũ có 7%, 5% cũng chênh lệch giảm < 50.000 đồng không đáng kể (mọi khoản làm thêm giờ, làm đêm, tiền ăn ca... vẫn giữ nguyên) nên cũng không gây ảnh hưởng nhiều đến thu nhập của người lao động, nó chỉ mang tính chất có "giảm" trong trường hợp đơn vị điều chỉnh Không cộng 7% đào tạo, 5% NNĐH.

Do vậy, người lao động hãy thông cảm để đơn vị thực hiện theo quy định mới trở về sau, không phân biệt lao động giản đơn hay qua đào tạo đều được hưởng mức lương Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Kỹ năng nghề sẽ được đánh giá và nâng lương theo thời gian và khả năng đáp ứng công việc của chính người lao động.

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin

LTTV_2022_38NDCP.jpg