Văn bản 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 17/06/2022 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn Nghị định 38/2022/NĐ-CP có nêu tại ý thứ 2 của Tiết b Điểm 1.1 Khoản 1:

Đối với các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động so với quy định tại Nghị định này thì tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Theo đó, các nội dung đã thực hiện trong đó có chế độ tiền lương trả cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học nghề, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu thì tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật lao động.

Như vậy tại ý này của văn bản khuyến khích đơn vị tiếp tục thực hiện các chế độ tiền lương hiện hành cho người lao động nếu có lợi hơn cho NLĐ so với quy định về mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP

Còn nếu đơn vị có thay đổi, đặc biệt là thấp hơn chế độ tiền lương hiện tại đang thực hiện thì phải thực hiện thỏa thuận theo quy định của pháp luật.

Page2-trich.jpg

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội