Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội hướng dẫn mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ tháng 07/2022 theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP và Văn bản 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN.

Xem thêm Đơn vị có phải tăng 7% đào tạo cho người lao động từ 07/2022

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

Page1.jpg Page2.jpg