Ngày 31 tháng 05 năm 2022 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 1767/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn xử lý đối với trường hợp người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao động đi làm và tham gia BHXH. Theo đó HĐLĐ do người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết HĐLĐ phải được Tòa án tuyên bố vô hiệu toàn bộ. Do vậy người cho mượn hồ sơ phải đợi người mượn hồ sơ được Tòa án tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ rồi mới được xử lý.

Xem chi tiết CV 1767/LĐTBXH-BHXH v/v mượn hồ sơ để đi làm, đóng BHXH

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

HD.jpg