Liên ngành Sở y tế và BHXH TP Hà Nội ban hành văn bản 3166/LN-BHXH-SYT ngày 28/07/2022 triển khai việc thực hiện Khám chữa bệnh BHYT bằng thẻ Căn cước công dân gắn chíp thay cho việc sử dụng thẻ BHYT tại các Bệnh viện và cơ sở y tế có thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đây là văn bản đẩy mạnh thực hiện sử dụng CCCD để khám chữa bệnh - nội dung của CV 533/BHXH-CSYT sử dụng CCCD gắn chíp trong KCB BHYT 

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

Page1.jpg Page2.jpg