Công văn số 533/BHXH-CSYT ngày 01/03/2022 triển khai thí điểm sử dụng CCCD gắn chíp trong KCB BHYT theo CV số 931/BYT-BH ngày 28/02/2022 của Bộ Y tế.

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

 

Page1.jpg

Page2.jpg

CV 533 kèm Phụ lục

Page1.jpg Page2.jpg