Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xử lý đối với trường hợp người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao động đi làm và tham gia BHXH. Theo đó HĐLĐ phải được Tòa án tuyên bố vô hiệu.

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

Page1.jpg Page2.jpg

Tải CV 1767/LĐTBXH-BHXH