Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/06/2022 của Chính phủ quy định Tăng mức lương tối thiểu vùng kể từ ngày 01/07/2022. 

Quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. 

I- Tăng tiền lương tối thiểu vùng thêm 6% cụ thể như sau:

- Vùng I: mức 4.680.000 đồng/tháng;

- Vùng II: mức 4.160.000 đồng/tháng;

- Vùng III: mức 3.640.000 đồng/tháng;

- Vùng IV: mức 3.250.000 đồng/tháng;

Theo đó mức lương trần đóng BHTN từ tháng 07/2022 tương ứng với từng vùng I, II, III, IV là: 93.600.000đ, 83.200.000đ, 72.800.000đ, 65.000.000đ.

II- Về mức lương tối thiểu giờ

Nghị định cũng quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng: 

- Vùng I: 22.500 đồng/giờ;

- Vùng II: 20.000 đồng/giờ;

- Vùng III: 17.500 đồng/giờ;

- Vùng IV: 15.600 đồng/giờ;

* Ngoài ra mức Lương cơ sở và mức lương Trần BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN vẫn giữ nguyên là 29.800.000: Tăng lương cơ sở và Lương trần đóng BHXH, BHYT, BH TNLĐ-BNN từ 07/2019

Xem thêm: Đơn vị cần phải điều chỉnh BHXH, BHTN theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP như thế nào?

Nghị định 38/2022/NĐ-CP điều chỉnh Lương tối thiểu Vùng từ 07/2022

Thông báo Mức tiền lương tối thiểu vùng 2021 đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN từ ngày 01/01/2020

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

 

LTTV_2022_38NDCP.jpg