Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội và Doanh nghiệp, Người lao độngbấm vào đây

Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội: bấm vào đây

Theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ và Thông báo 2136/BHXH-TB, từ ngày 01/07/2019, mức lương cơ sở làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là 1.490.000 đồng. 
Tương ứng với mức lương cơ sở đó, mức lương trần đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là 29.800.000 đồng.

MỨC LƯƠNG CƠ SỞ VÀ LƯƠNG TRẦN BHXH, BHYT, BH TNLĐ-BNN TỪ 07/2019

(Theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ)

Đơn vị tính: Đồng/tháng

Vùng Từ 07/2017 - 06/2018 Từ 07/2019 trở đi Lương trần BHTN 2019
Mức Lương cơ sở Mức Lương trần BHXH, BHYT, BH TNLĐ-BNN  Mức Lương cơ sở Mức Lương trần BHXH, BHYT, BH TNLĐ-BNN 
I 1.390.000 27.800.000 1.490.000 29.800.000 83.600.000
II 74.200.000
III 65.000.000
IV 58.400.000

 

Tham khảo thêm LCS các năm