Thông báo chi tiết kết quả thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN mẫu C11-TS 

Công văn số 2326/BHXH-BT ngày 27/06/2019 ban hành mẫu C11-TS chi tiết kết quả thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN thay thế cho mẫu C12-TS trước đây với mục đích: 

- Thông báo chi tiết kết quả thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN đối với các đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.

- Làm căn cứ tổng hợp Mẫu C69-HD, Mẫu C83-HD; lập Mẫu C12-TS; ghi thu, ghi chi số tiền đóng BHYT theo phân cấp.

- Gửi theo yêu cầu của đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan quản lý trong và ngoài ngành làm căn cứ lập biên bản vi phạm hành chính.

- Gửi trực tiếp đến email của các đơn vị sử dụng lao động (trường hợp đơn vị chưa thực hiện giao dịch điện tử, thực hiện in bản giấy gửi nếu đơn vị yêu cầu).

- Niêm yết trên trên cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam để các đơn vị sử dụng lao động tra cứu.

C11-TS

Bạn hãy Like page và tham gia group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội và Doanh nghiệp, Người lao động để cập nhật thông tin thường xuyên và được hỗ trợ nhanh nhất nhé:
Page: Diễn đàn Bảo hiểm xã hội và Doanh nghiệp, Người lao động
Group:  https://www.facebook.com/groups/DiendanBHXHvaDoanhnghiep