Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) có công văn số 410/CVL-TTLĐ ngày 08/06/2022 hướng dẫn một số điều về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg. Trong đó đáng lưu ý:

- Các đơn vị như Văn phòng đại diện, tổ chức hành nghề luật sư, giáo dục... được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã thì người lao động được hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà theo quy đinh tại Quyết định 08/2022/QĐ-TTg

- Lao động nghỉ ốm trong tháng từ 14 ngày làm việc (ngày công) trở lên cũng được hưởng hỗ trợ như lao động đang đi làm, nghỉ thai sản.

- Chỉ được nộp Mẫu 02, 03 của các tháng trước và có thể nộp trong cùng 1 tháng, không được đề nghị tháng hiện tại và tương lai.

- Người lao động Làm việc tại địa điểm tỉnh, thành phố... không thuộc vùng kinh tế trọng điểm hay KCN (Điều 1 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg) thì KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG hỗ trợ.

Xem công văn số 410/CVL-TTLĐ ngày 08/06/2022 

1001 câu hỏi về Hỗ trợ thuê nhà ở theo QĐ 08/2022/QĐ-TTg

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

Luu y CV 410.jpg