Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ Quy định hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

 

0001.jpg 0002.jpg 0003.jpg 0004.jpg 0005.jpg 0006.jpg

0007.jpg 0008.jpg 0009.jpg 0010.jpg

Xem Mẫu 01: Trang 1 Trang 2

Mẫu 02: Trang 1Trang 2

Mẫu 03: Trang 1Trang 2

Xem thêm 1001 câu hỏi về Hỗ trợ thuê nhà ở theo QĐ 08/2022/QĐ-TTg 
và Hướng dẫn thủ tục Nhận hỗ trợ thuê nhà theo QĐ 08/2022/QĐ-TTg

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội