Tổng hợp các vấn đề thắc mắc về chính sách Hỗ trợ NLĐ thuê nhà ở theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg

0. Người lao động và đơn vị cần làm gì để được nhận hỗ trợ?

Trả lời:
Bạn vui lòng Xem hướng dẫn tại bài Hướng dẫn thủ tục Nhận hỗ trợ thuê nhà theo QĐ 08/2022/QĐ-TTg

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

1. Người lao động làm việc ở đâu thì được nhận hỗ trợ thuê nhà?

Trả lời: quy định tại Điều 4, Điều 8
- Người lao động Đang làm việc trong Doanh nghiệp tại Khu công nghiệp, chế xuất hoặc Khu kinh tế trọng điểm (24 tỉnh, TP: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Kiên Giang) => Mức hỗ trợ 500.000đ/tháng, tối đa 03 tháng.
- Người lao động Đang làm việc trong Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh có Đăng ký kinh doanh tại Khu công nghiệp, chế xuất hoặc Khu kinh tế trọng điểm (24 tỉnh, TP nêu trên) => Mức hỗ trợ 1.00.000đ/tháng, tối đa 03 tháng.

2. Lao động mới đi làm từ 01/04/2022 trở đi thì có được coi là Quay trở lại thị trường lao động không?

Trả lời:
Theo quy định Điều 8 thì chỉ cần có HĐLĐ từ 01 tháng trở lên hoặc Không xác định thời hạn được giao kết và thực hiện trong khoảng từ 01/04/2022 đến 30/06/2022 thì được coi là Quay trở lại thị trường lao động, mức hưởng là 1.000.000đ/tháng, tối đa 03 tháng.

3. Lao động nghỉ việc, nghỉ không lương từ tháng 04/2022 có được hỗ trợ không?

Trả lời: KHÔNG
Theo quy định tại điểm 3 Điều 4 và 8 thì Nghỉ việc, nghỉ không lương (không tham gia BHXH) tháng trước liền kề thời điểm (tháng) đơn vị lập Danh sách đề nghị (mẫu 02, 03) sẽ Không được nhận hỗ trợ: "Đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập Danh sách".

4. Lao động đang nghỉ Thai sản, nghỉ ốm (từ 14 ngày trở lên trong tháng) có được hưởng hỗ trợ thuê nhà không?

Trả lời:
Theo quy định thì NLĐ đang nghỉ chế độ Thai sản vẫn được tham gia BHXH, vẫn thuộc danh sách tham gia BHXH của đơn vị nên được hưởng hỗ trợ thuê nhà như lao động đang tham gia BHXH tại đơn vị.

Hiện tại lao động nghỉ ốm từ 14 ngày trở lên trong tháng Đã được hưởng Hỗ trợ thuê nhà theo Văn bản hướng dẫn số 410/CVL-TTLĐ ngày 08/06/2022 của Cục Việc làm.

5. Mẫu Đề nghị phải lập như thế nào cho đúng? 

Trả lời:

Các mẫu 01, 02, 03 NLĐ và đơn vị phải Lập riêng từng tháng, lấy ngày lập là ngày thực tế và nộp các DS này cùng 1 lúc cho cơ quan BHXH xác nhận.

Ví dụ: lập DS đề nghị tháng 3 riêng, tháng 4 riêng... nhưng ghi ngày lập trong tháng 5 theo thực tế, nộp cả 2 DS đề nghị tháng 3 và tháng 4 để xác nhận.

6. Người lao động và đơn vị có được đề nhận hỗ trợ thuê nhà ở từ tháng hiện tại trở đi không?

Trả lời:

Theo quy định căn cứ vào việc Tham gia BHXH tại tháng trước liền kề nên Tháng hiện tại chưa có đủ cơ sở để xác định NLĐ đã nghỉ việc hay chưa, có tham gia BHXH hay không (cuối tháng các đơn vị mới thực hiện báo cáo và chốt số liệu). Do đó chỉ được Đề nghị hỗ trợ thuê nhà cho tháng Hiện tại và các tháng trước đây.

7. Giáo viên mầm non có được nhận hỗ trợ thuê nhà ở không?

Trả lời: Có được theo CV 410/CVL-TTLĐ ngày 08/06/2022

Theo quy định Điều 4, Điều 8, người lao động đang làm việc tại Doanh nghiệp từ trước 01/4/2022 (Điều 4) hoặc đang làm việc tại Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh có Đăng ký kinh doanh (Điều 8) tại Khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc Khu vực kinh tế trọng điểm (24 tỉnh, TP tại Hướng dẫn thủ tục Nhận hỗ trợ thuê nhà theo QĐ 08/2022/QĐ-TTg) được nhận hỗ trợ thuê nhà ở. Nếu cơ sở mầm non có đăng ký kinh doanh thuộc điều kiện trên thì cũng có thể được xem xét hỗ trợ thuê nhà ở cho người lao động. Xét cho cùng thì cơ sở mầm non cũng là đơn vị cung cấp dịch vụ "trông giữ trẻ" có sử dụng lao động theo quy định.

8. Giám đốc có được nhận hỗ trợ thuê nhà ở không?

Trả lời:

Nếu Giám đốc là chủ Doanh nghiệp (chủ sử dụng lao động) thì không được nhận hỗ trợ. Nhưng nếu Giám đốc là người được thuê, có HĐLĐ thì được hỗ trợ thuê nhà ở theo quy định tại QĐ 08/2022/QĐ-TTg.

9. Tôi (NLĐ) có hộ khẩu ở Hà Nội (huyện ngoại thành) nhưng phải thuê nhà thì có được nhận hỗ trợ thuê nhà ở không?

Trả lời:

Theo quy định Điều 4, Điều 8, người lao động đang làm việc tại Doanh nghiệp không phân biệt hộ khẩu ở đâu, cứ phải Thuê nhà ở đều được hỗ trợ. Yêu cầu NLĐ lập mẫu 01 có xác nhận của chủ nhà trọ theo đúng quy định.

10. Người lao động đang trong thời gian thử việc chưa đóng BHXH thì có được hỗ trợ thuê nhà ở không?

Trả lời:

Theo quy định Điều 4, Điều 8 NLĐ đang làm việc có ký HDLĐ trong khoảng thời gian từ 01/02/2022 đến 30/06/2022 mà phải thuê nhà ở thì đều được hỗ trợ. Nếu đang trong thời gian thử việc mà chưa đóng BHXH thì đơn vị lập vào Phần III mẫu 02 hoặc 03 tương ứng đối tượng được hưởng theo Chương II hoặc III. 

11. Người lao động đóng BHXH tại Doanh nghiệp ở Hà Nội nhưng làm việc ở tỉnh khác thì có được hỗ trợ thuê nhà ở không?

Trả lời:

Theo quy định Điều 4, Điều 8 NLĐ tham gia BHXH tại đơn vị thuộc KCN, Khu chế xuất hoặc tại 24 tỉnh (trong đó có Hà Nội) thuộc khu kinh tế trọng điểm là Được nhận hỗ trợ thuê nhà ở - Không phân biệt nơi làm việc ở đâu miễn đủ điều kiện.

12. Đơn vị phải nộp Danh sách đề nghị hỗ trợ thuê nhà ở trước ngày nào?

Trả lời:

Theo quy định Điều 4, Điều 8:
Đơn vị phải lập và nộp cho cơ quan BHXH:
- Mẫu 02 nộp trong tháng vào bất kỳ ngày nào. Có thể nộp gộp các tháng trong cùng 1 tháng.
- Mẫu 03 trước ngày 15 hàng tháng. Chỉ được nộp mẫu 03 đề nghị của tháng trước.
Nộp cho UBND mẫu 02, 03 (đã được BHXH xác nhận): Chậm nhất ngày 15/08/2022.

13. Đơn vị nợ tiền BHXH thì có được đề nghị hỗ trợ thuê nhà ở không?

Trả lời:

Theo quy định tại QĐ 08/2022/QĐ-TTg Không quy định về việc đơn vị phải đóng đủ BHXH đến tháng nào. Do đó đơn vị nợ tiền BHXH thì NLĐ vẫn được nhận hỗ trợ thuê nhà ở, NLĐ và đơn vị lập Danh sách đề nghị hỗ theo quy định.

14. Người lao động là người nước ngoài có được nhận hỗ trợ thuê nhà?

Trả lời: quy định tại Điều 4, Điều 8
- Người lao động Đang làm việc trong Doanh nghiệp tại Khu công nghiệp, chế xuất hoặc Khu kinh tế trọng điểm (24 tỉnh, TP: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Kiên Giang) => Mức hỗ trợ 500.000đ/tháng, tối đa 03 tháng.
- Người lao động Đang làm việc trong Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh có Đăng ký kinh doanh tại Khu công nghiệp, chế xuất hoặc Khu kinh tế trọng điểm (24 tỉnh, TP nêu trên) => Mức hỗ trợ 1.00.000đ/tháng, tối đa 03 tháng.

Như vậy không phân biệt lao động là người nước ngoài hay người Việt Nam, cứ đủ điều kiện theo quy định trên là được nhận hỗ trợ thuê nhà.

15. Người lao động và đơn vị đã được BHXH xác nhận 3 tháng (3 lần) từ tháng 2, 3, 4 rồi thì có được tiếp tục đề nghị xác nhận tháng 5, 6 không?

Trả lời: Có thể 

Quy định tại Điều 4, Điều 8 thì người lao động được hưởng không quá 03 tháng hỗ trợ tiền thuê nhà.

Tuy nhiên thực tế BHXH nhiều nơi đã xác nhận danh sách hỗ trợ tháng 2, 3 nhưng UBND không chấp nhận thực hiện hỗ trợ tháng 2, 3. Do đó NLĐ và đơn vị vẫn có thể lập tiếp mẫu 02 tháng 5, 6 để đề nghị cơ quan BHXH tiếp tục xác nhận để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

16. Người lao động đang làm việc bị hết hạn hợp đồng ký tiếp hợp đồng nối tiếp (kể từ 01/04/2022) thì ghi như thế nào?

Trả lời: 

Đối với lao động đang làm việc hết hạn hợp đồng và ký hợp đồng nối tiếp kể từ 01/04/2022 trở đi thì đơn vị vẫn lập vào mẫu 02, ghi thông tin theo HĐLĐ nối tiếp và ghi chú rõ Hợp đồng nối tiếp.

Xem Hướng dẫn thủ tục Nhận hỗ trợ thuê nhà theo QĐ 08/2022/QĐ-TTg

 

BlogBHXH đang tiếp tục cập nhật đến bạn đọc

 

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

Banner Ho tro thue nha web.jpg