Công văn số 410/CVL-TTLĐ ngày 08/06/2022 của Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) hướng dẫn một số điều về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thuê nhà theo Quyết định số Quyết định 08/2022/QĐ-TTg.

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

Page1.jpg Page2.jpg Page3.jpg Page4.jpg