Ngày 31/03/2011, BHXH Hà Nội ban hành văn bản 289/BHXH/PT-CST thay đổi một số Quy trình và mẫu biểu liên quan đến công tác Thu và Sổ, thẻ. Bấm vào đây để biết thêm chi tiết.

Theo đó mẫu 02A-TBH sẽ được thay thế bởi mẫu 01A-TBH và kèm theo là mẫu 03A-TBH khi lập báo cáo Tăng mới. Mẫu C2A-HN được lập 3 bản để bộ phận 1 cửa ký nhận và giữ 1 bản gửi phòng Sổ thẻ, đơn vị giữ lại 2 bản và khi nộp 03A-TBH điều chỉnh lao động hàng tháng thì kẹp 1 bản gửi bộ phận Thu để đối chiếu.