Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 6115/BHXH-CĐBHXH ngày 23/12/2022 v/v tiếp tục thực hiện các giải pháp ngăn chặn các đối tượng lạm dụng, trục lợi chính sách BHXH.

Nội dung cụ thể như sau:

1. Đối với người nhận ủy quyền nộp và nhận kết quả hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH một lần:

- Khi tiếp nhận hồ sơ phải xác minh thông tin hồ sơ và thông tin của người ủy quyền, người nhận ủy quyền đảm bảo chính xác;
- Khi giải quyết xong, trước khi chi trả (bao gồm chi qua tài khoản cá nhân), Phòng (Bộ phận KHTC) phải xác minh thông tin người nhận. Sau khi xác minh, nếu thấy nghi ngờ có dấu hiệu lạm dụng, trục lợi phải mời cả người ủy quyền và người nhận ủy quyền để làm rõ, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì báo cáo kịp thời Thủ trưởng đơn vị chuyển hồ sơ, vụ việc đến cơ quan Công an để xử lý theo quy định.
- Giám đốc BHXH huyện, Trưởng các phòng nghiệp vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiên quy trình, thủ tục tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC và kỷ luật, kỷ cương hành chính của viên chức thuộc quyền quản lý để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm của viên chức, người lao động. Tổ chức truyền thông rộng rãi việc mua, bán sổ BHXH là hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động và chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

2. Mọi hồ sơ giải quyết trợ cấp BHXH một lần của người lao động phải được tiếp nhận trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” hoặc qua Tổ chức dịch vụ công hoặc qua Cổng dịch vụ công Quốc gia mới được xem xét giải quyết. Nghiêm cấm công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan BHXH các cấp nộp hồ sơ và nhận tiền trợ cấp hộ người hưởng.

3. Các đơn vị tiếp tục rà soát thống kê, xác minh số người đã giải quyết hưởng trợ cấp BHXH một lần thông qua ủy quyền từ tháng 9/2022 để xác định rõ đúng hoặc chưa đúng, báo cáo kết quả về BHXH Thành phố (chậm nhất ngày 31/01/2023).

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078

6115-BHXHHN 1.jpg 6115-BHXHHN 2.jpg