Danh sách cơ sở KCB BHYT ban đầu theo Công văn liên ngành 5725/HD-YT-BHXH hướng dẫn đăng ký KCB BHYT năm 2023

Lưu ý: đây chưa phải là Danh sách cơ sở KCB cuối cùng được đăng ký, còn phải chờ CV Thông báo số lượng thẻ để loại trừ các Bệnh viện, cơ sở y tế đã quá tải không tiếp tục nhận đăng ký mới. BlogBHXH sẽ nhanh chóng cập nhật ngay khi có Thông báo mới. Dự kiến trong vòng 1 tuần nữa sẽ có, các bạn hãy theo dõi trên website BlogBHXH.com và Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin

Xem Danh sách Bệnh viện và cơ sở KCB tại Hà Nội và Toàn quốc (đã trừ BV quá tải...) từ năm 2023 trở đi 

Phụ lục 01: Danh sách cơ sở KCB tuyến huyện, xã

(Xem phụ lục 02: Danh sách Bệnh viện tuyến Thành phố, Trung ương và Y tế cơ quan, trường học ở cuối bài)

Page7.jpg Page8.jpg

Page9.jpg

Page10.jpg Page11.jpg

Page12.jpg Page13.jpg Page14.jpg Page15.jpg Page16.jpg

Page17.jpg Page18.jpg Page19.jpg Page20.jpg Page21.jpg Page22.jpg Page23.jpg Page24.jpg Page25.jpg

Page26.jpg Page27.jpg Page28.jpg Page29.jpg Page30.jpg

Page31.jpg Page32.jpg Page33.jpg Page34.jpg Page35.jpg

 

Xem Phụ lục 02: Danh sách Bệnh viện tuyến Thành phố, Trung ương và Y tế cơ quan, trường học