Công văn 1025/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động TBXH ngày 23/03/2023 trả lời CV số 386/BHXH-CSXH ngày 16/02/2023 và 75/BHXH-CSXH ngày 11/01/2023 của BHXH Việt Nam cho phép thực hiện đối với các đơn vị Nợ tiền BHXH đã phá sản, đang chờ phá sản, đã dừng hoạt động, không còn trên địa bàn tại địa chỉ đăng ký kinh doanh:

- Nếu Tổng quá trình dưới 20 năm thì được chốt sổ và hưởng BHXH 1 lần đối với quá trình đã đóng đủ. Khi nào đơn vị nộp đủ tiếp thì được làm thủ tục thanh toán BHXH 1 lần bổ sung.

- Nếu Tổng quá trình trên 20 năm Nhưng quá trình đóng đủ BHXH dưới 20 năm (do công ty nợ) thì được chốt sổ và Tạm thời Chưa được hưởng BHXH 1 lần đối với quá trình đã đóng đủ. 

Xem nội dung Công văn 1025/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động TBXH về giải quyết đối với LĐ trong đơn vị nợ

Công văn 386/BHXH-CSXH ngày 16/02/2023 của BHXH Việt Nam về NLĐ tại đơn vị nợ

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin

1205-2023-T1.JPG