Công văn 1025/LĐTBXH-BHXH ngày 23/03/2023 của Bộ Lao động TBXH về giải quyết chế độ BHXH đối với NLĐ trong đơn vị nợ BHXH, trả lời CV số 386/BHXH-CSXH ngày 16/02/2023 và 75/BHXH-CSXH ngày 11/01/2023 của BHXH Việt Nam. 

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXHhttps://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin

1205-2023-T1.JPG

1205-2023-T2.JPG

1205-2023-T3.JPG