Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội và Doanh nghiệp, Người lao độnghttps://www.facebook.com/DiendanBHXHvaDoanhnghiep

Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội: https://www.facebook.com/groups/DiendanBHXHvaDoanhnghiep

 

1. Từ ngày 30 tháng 05 năm 2019, theo Quyết định số 618/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam và Công văn số 2167/BHXH-QLT của BHXH thành phố Hà Nội sẽ thay đổi mẫu C12-TS như sau:

 

2. Hướng dẫn đọc hiểu thông tin trên mẫu C12-TS mới:

Nội dung Quyết định số 618/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam và Công văn số 2167/BHXH-QLT của BHXH thành phố Hà Nội:

 

Displaying 618 20190530 BHXHVN C12 moi page1.jpg

Displaying 2167 20190606 BHXHHN C12 moi.jpg