Nghị quyết Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ chủ trương sử dụng khoảng 30.000 tỷ đồng từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) để thực hiện hỗ trợ cho người lao động và chủ sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Cụ thể tóm tắt như sau:

(xem Hướng dẫn quy trình, thủ tục nhận tiền hỗ trợ Covid-19 theo 28/QĐ-TTg)

1. Người lao động được hỗ trợ bằng tiền: thực hiện từ 01/10/2021 đến 31/12/2021

a) Điều kiện: NLĐ thuộc 1 trong 2 đối tượng sau

- Đang tham gia BHTN tại thời điểm 30/09/2021 tại các đơn vị Không bao gồm các đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

- Đã dừng tham gia BHTN do Chấm dứt HĐLĐ, HĐ làm việc trong thời gian từ 01/01/2020 đến 30/09/2021, có đóng BHTN và được bảo lưu theo quy đinh (không bao gồm người đang hưởng hưu trí).

b) Mức tiền hỗ trợ: căn cứ số tháng đóng BHTN còn được bảo lưu như sau

- Dưới 12 tháng: 1.800.000đ/người;

- Từ 12 đến dưới 60 tháng: 2.100.000đ/người;

- Từ 60 đến dưới 84 tháng: 2.400.000đ/người;

- Từ 84 đến dưới 108 tháng: 2.650.000đ/người;

- Từ 108 đến dưới 132tháng: 2.900.000đ/người;

- Từ 132 tháng trở lên: 3.300.000đ/người.

2. Người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 Luật việc làm số 38/2013/QH13 năm 2013 được giảm mức đóng quỹ BHTN còn 0% kể từ 01/10/2021 đến 30/09/2022.

Điều kiện: đang tham gia BHTN trước ngày 01/10/2021 và Không phải đơn vị hưởng lương từ Ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên việc thực hiện thủ tục hỗ trợ chưa được ban hành Hướng dẫn cụ thể từ các cơ quan Bộ, Ban, Ngành. BlogBHXH sẽ cập nhật hướng dẫn sớm nhất đến các bạn.

Xem toàn bộ nội dung Nghị quyết tại: Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 hỗ trợ do Covid-19 từ quỹ BHTN

Page2.jpg

 

Page3.jpg