Căn cứ Quyết định 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ do Covid-19 từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, BlogBHXH xin tóm tắt như sau:

A. Người lao động được hỗ trợ một lần bằng tiền.

I. Đối tượng được hưởng bao gồm: 

1. Người lao động tham gia BHTN đến thời điểm 30/09/2021 (nằm trong danh sách tham gia của đơn vị được cơ quan BHXH gửi). 
    Như vậy sẽ bao gồm cả người lao động đang nghỉ ốm, thai sản, nghỉ không lương đến tận thời điểm 30/09/2021 cũng được hưởng trợ cấp này.

2. Người lao động Đã dừng tham gia BHTN do Chấm dứt HĐLĐ, HĐ làm việc trong khoảng từ 01/01/2020 đến 30/09/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định.

3. Ngoại trừ các lao động sau không được hưởng bao gồm:

- Người lao động Làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

- Người lao động Làm việc tại đơn vị Sự nghiệp Công lậpđo Ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên (hưởng lương từ NSNN) theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP.

- Người đang hưởng lương hưu trong khoảng thời gian trên Không được hưởng.

- Người được hưởng có quyền từ chối hưởng.

II. Mức hưởng:

1. Căn cứ Số tháng đã đóng BHTN tính đến 30/09/2021 chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) theo quy định.

- Trường hợp đã có hưởng TCTN: là thời gian còn được bảo lưu sau khi hết hưởng/dừng hưởng TCTN. Các trường hợp này phải được chốt sổ cắt thời gian BHTN đã hưởng (xem tại Có phải Chốt sổ sau khi hưởng thất nghiệp không? )

- Trường hợp đang làm thủ tục hưởng TCTN nhưng đến ngày 30/09/2021 chưa có Quyết định hưởng TCTN: là tổng thời gian đóng BHTN trên sổ đã chốt.

- Trường hợp đang hưởng TCTN: quy định không nói rõ trường hợp này. Tuy nhiên, công bằng mà nói thì: người đang hưởng TCTN trước ngày 30/09/2021 (theo Quyết định) Vẫn nên được hưởng TCTN Nếu kết thúc hưởng trong khoảng thời gian từ 30/09/2021 đến 20/12/2021 - theo số tháng BHTN còn được bảo lưu khi hết hưởng TCTN. Người lao động phải làm thủ tục nộp cho cơ quan BHXH bất kỳ chậm nhất là ngày 20/12/2021.

2. Mức trợ cấp:

STT Số tháng đóng BHTN Tương đương Số tiền hỗ trợ
1 01 - 11 tháng < 1 năm 1.800.000
2 12 - 59 tháng < 5 năm 2.100.000
3 60 - 83 tháng < 7 năm 2.400.000
4 84 - 107 tháng < 9 năm 2.650.000
5 108 - 131 tháng < 11 năm 2.900.000
6 132 tháng trở lên 11 năm trở lên 3.300.000

1001 câu hỏi về chế độ hưởng theo Nghị quyết 116 và QĐ 28

III. Quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp:

1. Đối với lao động đang tham gia tại đơn vị:

Bước 1: cơ quan BHXH xuất danh sách Mẫu 01 gửi đơn vị trước ngày 21/10 (Mẫu 01a Danh sách đúng theo dữ liệu và Mẫu 01b Danh sách có cảnh báo sai sót dữ liệu cần đối chiếu)

Bước 2: đơn vị Công khai danh sách lao động được hưởng theo Mẫu 01 để NLĐ biết, kiểm tra, đối chiếu thông tin. Người lao động kiểm tra và bổ sung thông tin, hồ sơ để điều chỉnh nếu có sai lệch.
Sau đó đơn vị thực hiện:  

    - Lập Mẫu 02 bao gồm: các lao động có thông tin đúng, đủ và NLĐ tự nguyện không nhận trợ cấp. Bổ sung đầy đủ Số điện thoại, Số tài khoản, Tên ngân hàng của từng người lao động. Thời hạn 05 ngày kể từ khi nhận được Mẫu 01.

    - Lập Mẫu 03: bao gồm các lao động cần điều chỉnh thông tin kèm hồ sơ chứng minh. Chậm nhất hết 10/11/2021 phải gửi đến BHXH.

Tải mẫu 02, 03 từ MediaFire hoặc Google Drive

Xem Hướng dẫn đơn vị Lập mẫu 02, 03 theo NQ116, QĐ28 hỗ trợ Covid

Bước 3: cơ quan BHXH kiểm tra và thực hiện chi tiền hỗ trợ

    - Trong vòng 10 ngày đối với Danh sách Mẫu 02

    - Trong vòng 20 ngày đối với Danh sách Mẫu 03

    - Trường hợp Không chi phải có Văn bản Thông báo.

Lưu ý: nếu sau 30/11/2021 mà NLĐ chưa nhận được tiền hỗ trợ thì thưc hiện như người lao động đã dừng tham gia BHTN dưới đây

2. Đối với người lao động đã dừng tham gia BHTN

Chậm nhất là ngày 20/12/2021 người lao động phải nộp đề nghị Mẫu 04 đến cơ quan BHXH tỉnh, thành phố hoặc quận, huyện bất kỳ miễn thuận tiện là được. Trong vòng 10 ngày, cơ quan BHXH thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động và chậm nhất là 31/12/2021. 

Xem Hướng dẫn NLĐ điền Mẫu 04 đề nghị hưởng hỗ trợ Covid-19 theo QĐ28 

Lưu ý: NLĐ nên đăng ký nhận qua tài khoản Ngân hàng.

Xem Danh sách Mã Ngân hàng để nhận Hỗ trợ Covid-19 theo NQ116 và QĐ28

Tải mẫu 04: từ Mediafire hoặc Google

3. Nộp hồ sơ như thế nào? Ở đâu?

Đơn vị và người lao động có thể nộp hồ sơ theo 1 trong các hình thức sau:

- Trực tuyến: thông qua cổng Dịch vụ công quốc gia, Dịch vụ công BHXH, I-VAN hoặc app VssID.

- Bưu chính.

- Trực tiếp tại bộ phận 1 cửa của BHXH tỉnh, huyện.

B. Giảm mức đóng BHTN cho người sử dụng lao động

1. Đối tượng được giảm bao gồm: 

Người sử dụng lao động (đơn vị) theo quy định tại Điều 43 Luật việc làm số 38/2013/QH13 đang tham gia BHTN trước ngày 01/10/2021.

Các đơn vị Không được giảm bao gồm:

- Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

- Đơn vị Sự nghiệp Công lập do Ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên (hưởng lương từ NSNN) theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP.

Các đơn vị thành lập từ 01/10/2021 trở đi sẽ không được giảm.

2. Mức giảm, thời gian:

Mức đóng BHTN của chủ sử dụng lao động được giảm từ 1% còn 0% trong vòng 12 tháng kể từ 01/10/2021.

3. Thực hiện:

Hằng tháng cơ quan BHXH tự động giảm còn 0% số tiền phải đóng BHTN đối với đơn vị.

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để thảo luận, cập nhật các vấn đề về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội 

Tom tat chuong I edit.jpg