Bạn đọc hỏi: Sau khi hưởng hết thất nghiệp tôi có phải chốt lại sổ BHXH không? Nếu phải chốt lại sổ thì đến đâu? thủ tục như thế nào? Nếu không chốt lại sổ thì có sao không? (Trợ cấp thất nghiệp = TCTN; thất nghiệp = TN)

BlogBHXH xin trả lời như sau:

1. Sau khi hưởng hết thất nghiệp có phải chốt lại sổ BHXH không?

Trước đây: Sau khi chấm dứt hưởng TCTN thì bạn cần phải làm thủ tục chốt lại sổ BHXH để cắt quá trình BHTN đã hưởng, đồng thời bảo lưu số tháng đóng BHTN chưa hưởng theo Quyết định hưởng Thất nghiệp hoặc QĐ dừng hưởng TN.

Tuy nhiên từ khoảng tháng 04/2021 trở lại đây, đối với các trường hợp Đã hưởng hết số tháng hưởng TCTN theo Quyết định hưởng Thất nghiệp (không có vi phạm) thì hệ thống sẽ tự động cắt và bảo lưu quá trình BHTN còn lại. Còn các trường hợp vi phạm, dừng hưởng TCTN... thì cần phải thực hiện chốt lại sổ bảo lưu TN.

2. Nếu phải chốt lại sổ thì đến đâu để làm thủ tục chốt sổ?

Bạn cần đến cơ quan BHXH quận, huyện cuối cùng đóng BHXH, BHTN (nếu hưởng TN trong cùng tỉnh đó) hoặc BHXH tỉnh (nếu hưởng TN ở tỉnh khác) để chốt lại sổ, cắt thời gian BHTN đã hưởng, đồng thời chốt sổ bảo lưu số tháng đóng BHTN chưa hưởng. 

3. Thủ tục chốt sổ cần có:

- Sổ BHXH

- Quyết định hưởng TN (nếu đã hưởng hết số tháng hưởng được ghi trong Quyết định hưởng TCTN) hoặc Quyết định dừng hưởng TN (nếu bị dừng trong khi chưa hưởng hết số tháng do vi phạm hoặc lý do khác...)

- Biên lai nộp tiền phạt (nếu vi phạm hưởng TN như không khai báo có việc làm...)

- Biên lai nộp tiền trợ cấp TN bị thu hồi do hưởng sai phải thu hồi.

4. Nếu không chốt lại sổ thì có sao không?

Nếu không thì khi chốt sổ nghỉ việc lần tiếp theo bạn sẽ phải cung cấp Quyết định hưởng Thất nghiệp hoặc QĐ dừng hưởng TN... để chốt lại TN trước khi chốt sổ nghỉ việc hoặc hưởng BHXH một lần, như vậy sẽ ảnh hưởng đến thời gian chốt sổ và quyền lợi của bạn.

Xem thêm: Thủ tục và điều kiện hưởng thất nghiệp từ 2019

Điểm tiếp nhận thất nghiệp tại Hà Nội từ 2020

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội