Căn cứ mẫu 01 cơ quan BHXH gửi bao gồm:

- 01a: Danh sách lao động đúng, đủ thông tin

- 01b: Danh sách lao động có thông tin cần điều chỉnh (số tháng đóng BHTN, họ tên, ngày sinh, số CMT/CCCD...)

Đơn vị tiến hành lập mẫu 02 và 03 như sau:

I. Lập mẫu 02 - DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ THÔNG TIN ĐÚNG, ĐỦ

Căn cứ Danh sách mẫu 01a: Đơn vị Công khai danh sách, kiểm tra và thu thập thông tin tài khoản Ngân hàng của người lao động để ghi đầy đủ vào Thông tin tài khoản.

Lưu ý:

- Sau tên Ngân hàng, chi nhánh thì ghi kèm theo Mã ngân hàng để cơ quan BHXH tiên xử lý dữ liệu cũng như cập nhật được chính xác.

- Sau khi hoàn thiện mẫu 02 thì đồng thời gửi file excel dữ liệu cuối cùng cho cán bộ thu (đối với đơn vị nhiều) để tiện kiểm tra, đối chiếu và thực hiện.

Tra cứu mã NH tại file 01 gửi kèm hoặc tại Mã Ngân hàng Toàn quốc để nhận Hỗ trợ Covid-19

Hướng dẫn rà soát các nội dung trong mẫu 01 cơ quan BHXH gửi để lập 02, 03

Xem Lập mẫu 03 bên dưới

Lap 02.JPG

II. Lập mẫu 03 - DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN

Danh sách này bao gồm các trường hợp Có thể bị sai thông tin về Số tháng đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc sai thông tin nhân thân hoặc Chưa cắt quá trinh BHTN (do đã hưởng TCTN) đã được thể hiện ở cột Ghi chú.

1. Trường hợp Sai thông tin nhân thân: đơn vị thực hiện điều chỉnh thông tin nhân thân theo quy định hiện hành về điều chỉnh nhân thân. Sau khi Điều chỉnh nhân thân sẽ lập mẫu 02 đợt này hoặc đợt tiếp theo như hướng dẫn trên.

2. Trường hợp Sai số tháng đóng BHTN: cụ thể phải căn cứ quá trình tham gia, hưởng TCTN của người lao động, chưa gộp sổ để xử lý.

- Đối với Sai số tháng do thiếu quá trình BHXH ở đơn vị tham gia trước đây:

    + Đề nghị trực tiếp hoặc cung cấp sổ BHXH đã chốt (bản sao) để cán bộ BHXH thực hiện lấy quá trình đúng, đủ về BHXH đang tham gia.

    + Quá trình chưa chốt sổ ở đơn vị cũ: yêu cầu người lao động xác minh và thực hiện chốt sổ tại đơn vị cũ.

- Đối với lao động chưa gộp sổ: nếu không thực hiện gộp sổ kịp thời sẽ bị ảnh hưởng đến quyền lợi.

3. Trùng số điện thoại với mã số khác: đơn vị xác định chính xác số điện thoại người lao động, nếu sai thì đề nghị điều chỉnh lại. Việc này có thể thực hiện sau hoặc trước khi lập mẫu 03, 02.

BlogBHXH sẽ tiếp tục cập nhật bổ sung hướng dẫn trong quá trình thực hiện. Bạn hãy theo dõi thường xuyên trên website và Fanpage, Group nhé.

Xem thêm: Quyết định 1568/QĐ-BHXH ngày 25/09/2020 BHXH Hà Nội ban hành Quy trình Tiếp nhận Hồ sơ, thủ tục hành chính

Có phải Chốt sổ sau khi hưởng thất nghiệp không?

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

Lap 03.JPG