Tổng hợp các câu hỏi và đáp liên quan đến chế độ hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP và Quyết định 28/2021/QĐ-TTg quy định hỗ trợ Covid-19 từ quỹ BHTN

1. Đối tượng nào được nhận hỗ trợ theo QĐ 28? Mức hưởng như thế nào? Tính theo cơ sở nào?

- Trả lời: xem chi tiết tại Hướng dẫn quy trình, thủ tục nhận tiền hỗ trợ Covid-19 theo 28/QĐ-TTg

2. Làm thế nào để được hưởng?

- Nếu bạn đang đi làm thì do công ty làm thủ tục. Sau 30/11 mà công ty không làm thì bạn sẽ phải tự làm như lao động đã nghỉ việc dưới đây.

Công ty lập mẫu 02, 03 gửi BHXH để thực hiện chi: Hướng dẫn đơn vị Lập mẫu 02, 03

- Nếu bạn đã nghỉ việc trong khoảng thời gian kể từ 01/01/2020 trở đi và đang có thời gian đóng BHTN chưa hưởng thì làm thủ tục online hoặc nộp hồ sơ giấy qua bưu điện, 1 cửa của BHXH. Xem Đăng ký online nhận hỗ trợ 116 cho lao động nghỉ việc qua VssID Hướng dẫn NLĐ điền Mẫu 04 đề nghị hưởng hỗ trợ Covid-19 theo QĐ28

3. Nhận hỗ trợ theo NQ 116 thì có bị trừ tiền thất nghiệp hay trừ thời gian đóng BHTN sau này không?

Trả lời: hưởng hỗ trợ theo NQ 116 không bị trừ tiền cũng như thời gian đóng BHTN sau này.

4. Lao động nghỉ việc do Chấm dứt HĐLĐ từ tháng 7 trở đi thì nhận được những trợ cấp gì khác không?

- Nếu chưa có QĐ hưởng TCTN tính đến 30/9 thì lao động được hỗ trợ theo số tháng đóng BHTN đã chốt sổ.

- Nếu đang hưởng TCTN (QĐ hưởng TN từ trước 30/9) thì được hỗ trợ theo mức <12 tháng nếu còn số tháng lẻ BHTN được bảo lưu theo QĐ hưởng TCTN.

Như vậy người lao động có thể được cả 2 chế độ trên.

5. Tôi đang phải nghỉ tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ không lương do công ty không có việc làm, đang nghỉ thai sản, đang nghỉ ốm thì có được hưởng hỗ trợ theo NQ 116 không?

Theo văn bản hướng dẫn mới nhất thì các trường hợp phải nghỉ tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ không lương do công ty không có việc làm, đang nghỉ thai sản, đang nghỉ ốm đều được hỗ trợ theo quy định.
Xem 
Nghỉ không lương, Tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ Ốm, Thai sản được hỗ trợ theo NQ116, QĐ28

6. Tôi đã nghỉ việc từ tháng 01/2020 còn thời gian BHTN bảo lưu, muốn hưởng hỗ trợ thì nộp hồ sơ cho cơ quan nào?

Bạn thuộc đối tượng được hỗ trợ theo NQ 116, QĐ 28 thì có thể làm hồ sơ điện tử hoặc giấy, bưu điện để nộp đến bất kỳ cơ quan BHXH tỉnh hoặc quận, huyện nào thuận tiện cho bạn. Nếu chưa chốt sổ ở đơn vị cuối cùng thì nên nộp hồ sơ theo BHXH nơi đóng BHXH, BHTN cuối cùng đó cho thuận tiện cho tất cả.

Xem Đăng ký online nhận hỗ trợ 116 cho lao động nghỉ việc qua Dịch vụ công

7. Tôi làm việc tại đơn vị sự nghiệp của nhà nước, có đóng BHTN nhưng đã nghỉ việc từ tháng 08/2021 thì có được hỗ trợ theo NQ116 không?

Trả lời: do bạn đã nghỉ việc, có thời gian đóng BHTN nên được hỗ trợ theo quy định tại NQ 116 và QĐ 28 nhé.

8. Tháng 09/2021 đơn vị nợ BHXH và BHTN, tháng 10 nộp đủ cho tháng 9 thì có được tính bù số tháng đóng BHTN để tính hỗ trợ không?

Trả lời: Theo quy định tại Điểm 1 Điều 2 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg nêu rõ Căn cứ Số tháng đã đóng BHTN tính đến 30/09/2021 chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) theo quy định. Do đó Không được tính bù lại khi nộp BHXH, BHTN trong tháng 10/2021 trở đi.

9. Tôi đã có CCCD mới thì có phải thay đổi thông tin khi nhận hỗ trợ NQ116, QĐ 28 không?

Trả lời: Hiện tại không bắt buộc phải thay đổi thông tin CMT sang số CCCD mới vẫn có thể thực hiện đề nghị hỗ trợ.

10. Tôi nghỉ việc từ tháng 10/2021 thì đăng ký nhận hỗ trợ như thế nào?

Trả lời: Theo quy định, ngày 30/09/2021 bạn vẫn làm việc tại đơn vị, thuộc danh sách tham gia tại đơn vị nên đơn vị sẽ có trách nhiệm làm thủ tục hỗ trợ theo NQ116 và QĐ 28 cho bạn cũng như mọi lao động được hỗ trợ trong đơn vị.

11. Tôi đã nghỉ việc nhưng chưa được chốt sổ thì có được nhận hỗ trợ không? Cần phải làm gì?

Trả lời: Nếu bạn chưa được chốt sổ thì hãy liên hệ đơn vị để làm thủ tục chốt sổ và đăng ký nhận hỗ trợ theo NQ116, QĐ 28 nhé.

12. Tôi làm việc tại đơn vị thuộc Công an, Quân đội có đóng BHTN đã nghỉ việc hoặc đang hưởng Thất  nghiệp nhưng đăng ký trực tuyến thì báo lỗi "Không thuộc đối tượng" thì phải làm thế nào?

Trả lời: do dữ liệu chốt sổ của BHXH Quân đội không liên thông với BHXH Việt Nam nên hệ thống hiện tại chưa ghi nhận được thông tin đã chốt sổ. Do đó bạn có thể liên hệ cơ quan BHXH, cung cấp sổ và QĐ hưởng Thất nghiệp để thực hiện chốt sổ tại BHXH đối với quá trình đã in sổ thì sẽ đăng ký được.

13. Tôi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp Thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm từ 25/09/2021 nhưng tháng 10 mới có QĐ hưởng TCTN, vậy tôi có được hưởng hỗ trợ không? Mức hưởng như thế nào?

Trả lời: Căn cứ Điều 2 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg thì sau ngày 30/09/2021 bạn mới có QĐ hưởng TCTN, bạn sẽ được hưởng hỗ trợ (bất kể còn bảo lưu số tháng BHTN hay không). Mức hưởng sẽ căn cứ Tổng số tháng đóng BHTN trên sổ của bạn tính đến tháng tham gia cuối cùng (trước khi hưởng TCTN)

14. Bị lỗi trả lại do Sai số tài khoản ngân hàng?

- Bạn kiểm tra lại chính xác số tài khoản, mã ngân hàng (nếu chi nhanh không có mã thì chọn mã của Hội sở)

- Số tài khoản và mã Ngân hàng phải gõ dạng Text, Không có dấu trống hay bất kỳ ký tự khác trong STK cũng như mã NH.

 

BlogBHXH vẫn đang tiếp tục Tổng hợp và Cập nhật để các bạn cùng biết

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để thảo luận, cập nhật các vấn đề về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội 

huong 116 ko bi tru thoi gian.jpg