Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/09/2021 của Chính phủ hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 từ nguồn quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

 

Page1.jpg Page2.jpg Page3.jpg Page4.jpg