Căn cứ Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 và Quyết định 28/2021/QĐ-TTg quy định hỗ trợ Covid-19 từ quỹ BHTN cho Người lao động và các đơn vị. BlogBHXH xin hướng dẫn thực hiện đăng ký hưởng hỗ trợ Online như sau:

I. Đối với Người lao động đang đi làm do Doanh nghiệp thực hiện đề nghị

Xem Đăng ký online nhận hỗ trợ 116 cho NLĐ tại Đơn vị

II. Đối với người lao động đã nghỉ việc hoặc sau ngày 30/11 thực hiện

1. Đăng ký online nhận hỗ trợ qua VssID

2. Đăng ký online nhận hỗ trợ qua Dịch vụ công

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội

Xem thêm:

Hướng dẫn quy trình, thủ tục nhận tiền hỗ trợ Covid-19 theo 28/QĐ-TTg

 

DK online - NLD.jpg