BlogBHXH xin hướng dẫn các đơn vị tiến hành rà soát thông tin mẫu 01 được cơ quan BHXH gửi để tiến hành lập mẫu 02, 03 đề nghị hỗ trợ từ quỹ BHTN như sau:

Đơn vị sẽ nhận được từ cơ quan BHXH file dữ liệu mẫu 01 bao gồm 2 file như sau:

- File 1a: Danh sách đúng số tháng đóng BHTN trên toàn quốc với quá trình tại BHXH quận, huyện hiện tại.

- File 1b: Danh sách có sai số tháng đóng BHTN hoặc cần phải rà soát, kiểm tra.

1. Rà soát file 1a

Về cơ bản dữ liệu đều đã đúng. Tuy nhiên theo quy định, đơn vị phải công khai danh sách để người lao động biết và Kiểm tra lại thông tin. Sau khi kiểm tra đúng hết thì tiến hành lập Mẫu 02 đề nghị hỗ trợ (hồ sơ điện tử 600l).

Lưu ý:

- Đơn vị ưu tiên làm theo 01a trước.

- Không cần cập nhật số CCCD mới (chỉ cập điều chỉnh lại nếu sai số CMT/CCCD theo quy định).

Xem Hướng dẫn đơn vị Lập mẫu 02, 03 theo NQ116, QĐ28 hỗ trợ Covid

2. Rà soát file 1b với các nội dung Ghi chú sau:

- Không ghi chú gì: có nghĩa là đang bị sai Tổng số tháng BHTN trên toàn quốc với số tháng tại BHXH đang đóng BHXH, BHTN. Người lao động và đơn vị phản hồi lại với cán bộ thu để cập nhật thời gian đã chốt sổ chưa được lấy về cơ sở dữ liệu tại quận, huyện. Có thể phải cung cấp bản chụp hoặc bản sao sổ BHXH đã cấp.

Trường hợp có quá trình chưa chốt sổ ở nơi khác thì người lao động liên hệ đơn vị cũ để chốt sổ.

- Không có số CMT/CCCD: cần phải  bổ sung số CMT hoặc CCCD. Trường hợp này hiếm khi xảy ra nhưng vẫn có vì lý do nào đó. Lập Mẫu 03 bổ sung thông tin và có thể cung cấp hình ảnh chụp CMT/CCCD qua mail... cho cán bộ thu để bổ sung luôn vào hệ thống hoặc Mẫu 03 kèm bản sao CMT/CCCD.

- Trùng họ tên không dấu + ngày sinh trong CSDL đã tập hợp với mã số BHXH B: đơn vị xác minh lại với người lao động xem có sổ BHXH hoặc quá trình tham gia theo mã số BHXH B không. Nếu không có thì đơn vị đưa vào mẫu 02 và Ghi chú lại là Không trùng với MS B. 

Trường hợp người lao động có sổ hoặc quá trình theo MS B thì phải tiến hành gộp sổ (nếu đã cấp sổ), gộp quá trình.theo quy định.

- Trùng số CMT/CCCD trong CSDL đã tập hợp: đơn vị xác minh lại với người lao động có nhiều sổ hoặc quá trình theo mã số khác để làm thủ tục gộp sổ (nếu đã cấp sổ), gộp quá trình.

- Đã hưởng trợ cấp thất nghiệp: lao động đã từng hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc đã có quyết định hưởng TCTN nhưng không hưởng. Trường hợp này cần đối chiếu sổ BHXH với số tháng trên Danh sách 01b để biết sai như thế nào, trên cơ sở đó cung cấp QĐ hưởng TCTN/dừng hưởng TCTN hoặc hủy hưởng TCTN kèm theo mẫu 03.

Thực tế có trường hợp không phức tạp thì đơn vị báo trực tiếp cán bộ thu để kiểm tra, cập nhật. Lập 1 đợt mẫu 02 riêng cho những trường hợp này để thuận tiện trong kiểm tra, thực hiện hỗ trợ.

Các bạn có tình huống phát sinh ngoài các nội dung trên hãy comment ở dưới bài để BlogBHXH sẽ tiếp tục nghiên cứu và cập nhật hướng dẫn mới. Xin chân thành cảm ơn!

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để thảo luận, cập nhật các vấn đề về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội 

Lap 02.JPG