Công văn Số:2267/BHXH – PT V/v Hướng dẫn cấp thẻ BHYT năm 2015 đối tượng cùng tham gia

DOWNLOAD mẫu biểu cấp thẻ 2015

Danh mục KCB 2015 khu vực Hà Nội

(đợi 5 giây rồi bấm BỎ QUA QUẢNG CÁO hoặc SKIP AD để vào trang download, bấm vào DOWNLOAD để tải về)

 

Trích dẫn nội dung cơ bản:

Kính gửi:  Ông (Bà) Thủ trưởng các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội.   

            
Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/110/2014 Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc về việc sửa đổi một số nội dung tại các Quyết định ban hành quy định quản lý thu chi BHXH, BHYT; Quyết định số 1947/QĐ-BHXH ngày 29/12/2011 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về việc thực hiện nghiệp vụ công tác thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.
Để thực hiện việc cấp thẻ BHYT năm 2014 cho người lao động được kịp thời, chính xác. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội hướng dẫn việc rà soát dữ liệu, lập hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2014 đối với các đơn vị đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN cụ thể như sau:


1.    QUY TRÌNH TIẾP NHẬN
1.1    Quy trình tiếp nhận hồ sơ điện tử.
Xem tại Công văn Số:2267/BHXH – PT
1.2    Quy trình tiếp nhận hồ sơ thông thường.
Thực hiện theo Khoản 2 Mục I Công văn số 3846/BHXH-PT ngày 31/10/2013 của BHXH thành phố Hà Nội.
2. PHƯƠNG PHÁP RÀ SOÁT DỮ LIỆU VÀ LẬP DANH SÁCH
Thực hiện theo hướng dẫn tại Mục II Công văn số 3846/BHXH-PT ngày 31/10/2013 của BHXH thành phố Hà Nội. Tuy nhiên để cấp thẻ BHYT năm 2015 Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số điểm của Công văn số 3846/BHXH-PT như sau:

- Bổ sung điểm c Khoản 1 Mục II (Nơi đăng ký khám chữa bệnh (KCB) ban đầu): ngoài những quy định đã hướng dẫn, đề nghị các đơn vị lưu ý những trường hợp KHÔNG THAY ĐỔI NƠI ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐẦU thì GIỮ NGUYÊN, trường hợp có THAY ĐỔI NƠI ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐẦU thực hiện theo quy định chỉ được đăng ký tại các cơ sở khám chữa bệnh từ tuyến huyện và tương đương trở xuống có ký hợp đồng với cơ quan BHXH.

- Bổ sung điểm d Khoản 1 Mục II (Về số sổ BHXH): trường hợp trên dữ liệu của cơ quan BHXH đang dùng số sổ tạm, đơn vị thực hiện kê khai số sổ đúng của người lao động vào cột Ghi chú trên mẫu D07-TS để cơ quan BHXH thực hiện hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu.

- Sửa đổi Khoản 3 Mục II (Thời hạn chuyển hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT): đơn vị gửi file dữ liệu đến cơu qan BHXH trước ngày 30/11/2014 để kịp thời cho việc in, cấp thẻ BHYT cho người lao động trước 01/01/2015.

Lưu ý: đối với trường hợp người lao động điều chỉnh về nhân, cơ quan BHXH chỉ thực hiện điều chỉnh trên thẻ BHYT sau khi đơn vị đã điều chỉnh thông tin về nhân thân của người lao động trên sổ BHXH.


Xem Công văn số 3846/BHXH-PT