I- Đối với người lao động đang làm việc tại đơn vị:

Người lao động đang làm việc và tham gia BHXH tại đơn vị đến tuổi nghỉ hưu, đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định thì đơn vị phải ra Quyết định cho người lao động nghỉ hưởng chế độ hưu trí. Trong thời hạn 03 tháng trước khi được nghỉ hưu, đơn vị và người lao động phải nộp hồ sơ để hưởng chế độ hưu trí, bao gồm:

- Quyết định cho người lao động nghỉ hưu.

- Đơn đề nghị hưởng hưu trí (Tải mẫu và Xem hướng dẫn lập ở cuối bài).

- Biên bản giám định suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên (nếu có).

- Sổ BHXH để chốt hưu.

- Đơn vị Nộp đủ tiền BHXH hết tháng trước tháng nộp hồ sơ hưu hoặc Đề nghị tách đóng trước cho lao động hưởng hưu trí.

II- Đối với người lao động đã nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí:

Khi đủ tuổi đời, đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí thì người lao động đến bộ phận Tiếp nhận hồ sơ của BHXH quận, huyện nơi thường trú để làm thủ tục, bao gồm:

Đơn đề nghị hưởng hưu trí (Tải mẫu và Xem hướng dẫn lập ở cuối bài).

- Biên bản giám định suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên (nếu có).

- Sổ BHXH đã được chốt bảo lưu.

 

Tải mẫu Đơn đề nghị hưởng hưu trí (Word)

HƯỚNG DẪN LẬP MẪU 14-HSB

 (1)  Ghi đầy đủ họ và tên của người hưởng;

(2) Ghi sốđiện thoại. Trường hợp người lao động không cóđiện thoại thì có thể ghi số điện thoại của người thân khi cần liên lạc kèm theo họ và tên, mối quan hệ với người đó;

(3) Ghi đầy đủ địa chỉ nơi đang cư trú của người có yêu cầu giải quyết: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (ph­ường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố; trường hợp người hưởng ủy quyền cho người khác làm đơnvà thủ tục thì ghi địa chỉ của người được ủy quyền;

(4) Trường hợp người được ủy quyền là người làm đơn thì ghi rõ: “Tôi là .... được ủy quyền làm đơn” còn không thì để trống. Ví dụ: Tôi là Nguyễn Văn A được ủy quyền làm đơn”; đồng thời nộp kèm theo Giấy ủy quyền.

(5) Đánh dấu vào nội dung yêu cầu giải quyết và ghi cụ thể các thông tin.

(6) Trường hợp nộp hồ sơ chậm hơn so với thời điểm hưởng lương hưu hoặc bị mất giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ thì bổ sung giải trình trong thời gian nộp hồ sơ chậm có xuất cảnh trái phép hoặc bị Tòa án tuyên bố mất tích hoặc chấp hành hình phạt tù giam không (nếu có thì ghi cụ thể thời gian xuất cảnh trái phép, bị tuyên bố mất tích hoặc thời gian chấp hành hình phạt tù giam) hoặc nêu rõ mất giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ và cam kết chịu trách nhiệm về nội dung giải trình.

(7) Trường hợp có yêu cầu khác thì ghi rõ nội dung yêu cầu và các thông tin liên quan đến yêu cầu giải quyết, ví dụ: Trường hợp không thống nhất thông tin về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh giữa chứng minh nhân dân /hộ chiếu/căn cước công dân và hồ sơ hưởng, chờ hưởng BHXH thì ghi rõ không thống nhất về thông tin gì kèm theo bản sao chứng minh nhân dân/hộ chiếu căn cước công dân.

(8) Địa chỉ nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, nơi cư trú mới di chuyển đến: Ghi rõ số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (ph­ường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố. Trường hợp đã xác định được điểm chi trả tại nơi đề nghị nhận thì ghi rõ.

(9) Đánh dấu vào các ô tương ứng để chọn hình thức nhận tiền lương hưu, trợ cấp.

Nếu nhận trợ cấp một lần bằng tiền mặt thì đánh dấu tiếp để chọn nơi nhận là tại cơ quan BHXH hay thông qua tổ chức dịch vụ BHXH; nếu nhận thông qua tài khoản ATM thì ghi bổ sung số tài khoản, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng mở tài khoản.

(10) Trường hợp nộp hồ sơ chậm hơn so với thời hạn quy định thì nêu rõ lý do nộp chậm.

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để thảo luận, cập nhật các vấn đề về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội