Theo Công văn liên ngành 3789/HDLN-BHXH-LĐTBXH ngày 30/10/2020 , nếu đơn vị Không báo cáo tình hình thay đổi lao động với Cơ quan Lao động Thương Binh và Xã hội nơi đơn vị đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện thì bị phạt tiền từ 1.000.000 đến 3.000.000 đồng.

Xem:

Hướng dẫn đơn vị đăng ký liên thông và nộp báo cáo tình hình thay đổi lao động Online

Hệ thống mã cơ quan BHXH và Báo cáo tình hình sử dụng lao động

Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để thảo luận, cập nhật các vấn đề về BHXH: 

Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội